By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
Правила налогообложения НДС операций по финлизингу изменят: принят за основу законопроект

Правила налогообложения НДС операций по финлизингу изменят: принят за основу законопроект

Ratings
(0)

В частности, законопроектом №2358 уточняются правила определения базы налогообложения НДС возвращения объекта лизинга в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора

Верховна Рада України розповідає, що законопроектом пропонується створити ефективний та дієвий механізму для проведення фінансової реструктуризації підприємств України за для сприяння відновленню господарської діяльності боржника, який знаходяться у критичному фінансовому стані, шляхом реструктуризації його заборгованості та/або його господарської діяльності, підтримки стабільності фінансової системи та для забезпечення доступу боржника до фінансування для відновлення його господарської діяльності.

Проектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу, відповідно до яких, зокрема пропонується:

щодо податку на додану вартість пропонується:

    продовжити до 1 січня 2023 року тимчасову норму (п. 46 підрозд. 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ) щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання боржником товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами в процесі проведення процедури фінансової реструктуризації, а також поширити таке звільнення на операції з постачання товарів поручителем (майновим поручителем = заставодавцем, іпотекодавцем);
    звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що було отримано ними від боржників, поручителів (майнових поручителів – заставодавців, іпотекодавців) боржників за операціями з постачання товарів, що звільнені від оподатковування згідно із п. 46 підрозд. 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ (доповнення новим пунктом 197.14 статті 197) та визначити базу оподаткування податком на додану вартість для таких операцій в тій частині вартості майна, яка оподатковуватиметься (доповнення пункту 189.15 статті 189). Враховуючи те, що дія зазначеного пункту 46 має тимчасовий характер, запропоновані зміни доцільно викласти в підрозділі 2 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ;
    уточнити правила визначення бази оподаткування податком на додану вартість по операціях з постачання товарів, які були повернуті лізингоодержувачем лізингодавцю за договором фінансового лізингу у зв’язку з його невиконанням чи неналежним виконанням (зміни пункту 189.5 статті 189).

Щодо податку на прибуток підприємств пропонується продовжити до 1 січня 2023 року тимчасову норму (п. 39 підрозд. 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ) щодо особливостей податкового обліку по податку на прибуток підприємств в процесі фінансової реструктуризації та внести термінологічні зміни до зазначеної норми.

Також законопроектом пропонується внести термінологічні зміни до п. 37 підрозд. 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, яким визначено особливості виконання контролюючими органами плану реструктуризації або плану санації.

Проект Закону зареєстровано за №2358.

Печать  E-mail

Связанные материалы